OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
„NADZIEJA”

Zawsze jest wyjście

Rodzaj pomocy, jej zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. Możliwa jest tylko jednorazowa konsultacja lub też dłuższy kontakt; porada lub terapia; wsparcie lub psychoedukacja.

Pokonać kryzys

Jeśli założyć, że kryzys – to stan przejściowy, okres załamania, to nawet, kiedy się jest głęboko na dnie, trzeba szukać „promienia słońca”, czyli najpierw ścieżki, a potem drogi wyjścia na przysłowiową prostą.

Pokonanie kryzysu oznacza:

 • Przerwanie czynnej przemocy,
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i podnoszenie poczucia własnej wartości u ofiar przemocy,
 • Zapobieganie pogłębianiu się patologicznych zachowań w rodzinie,
 • Zwiększanie odporności na stres i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi,
 • Świadomość tego, jak samemu można się bronić, dzięki wsparciu specjalistów,
 • Poprawa lub zaniechanie własnych, niewłaściwych zachowań i reakcji,
 • Rozumienie relacji z innymi ludźmi i unikanie napięć, agresji oraz otwartych konfliktów,
 • Podejmowanie negocjacji i szukanie kompromisu.

Kontakt

Potrzebujesz wsparcia
lub po prostu rozmowy?

Ośrodek proponuje
 • Doradztwo, poradnictwo i wsparcie – konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne.
 • Warsztaty psychoedukacyjne– ukierunkowane na rozwój własny, rozwój umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych i radzenia sobie ze stresem (w miarę potrzeb).
 • Nawiązanie współpracyz właściwymi  instytucjami w środowisku w celu udzielenia skutecznej i wielopłaszczyznowej pomocy zakładającej trwałą zmianę (sądy, opieka społeczna, szkoły, szpitale, policja, prokuratura itp.).
 • Przyjęcie do Hostelu Ośrodka osoby potrzebującej pomocy w sytuacji przemocy lub zagrożenia życia i zdrowia w sytuacji kryzysowej (np. pożar domu). Hostel dysponuje pokojami mieszkalnymi, łazienką i kuchenką. Do hostelu Ośrodka kierowane mogą być kobiety same lub z dziećmi, gdyż nie jest on koedukacyjny. Skierowanie wydawane jest przez PCPR powiatów, z którymi Ośrodek ma podpisaną umowę o współpracy, na wniosek osoby zainteresowanej lub właściwego OPS-u.

  Możliwe są również interwencyjne przyjęcia w godzinach nocnych zgłaszane przez policję, po uzgodnieniu z właściwym PCPR-em  i w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.

 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwai zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osoby/rodziny.
 • Diagnoza problemu przez Zespół Specjalistów Interwencji Kryzysowej na wszystkich płaszczyznach (prawnej, psychologicznej i socjalnej) i ustalenie strategii działania.
 • Spisanie kontraktu z osobą potrzebującą pomocy, w którym poinformowana zostanie o planowanej strategii działania i zadeklaruje gotowość współpracy
  z pracownikami Ośrodka.
 • Terapia indywidualna i grupowa– terapia psychologiczna i wsparcie udzielane bezpośrednio w Ośrodku (gabinet psychologiczny) i terenowych Punktach Interwencji.
 • Pomoc prawna.
 • Interwencja w środowisku własnym osoby.
 • Zakończenie działań– usamodzielnienie (powrót poszczególnych osób – rodzin do własnego środowiska).

Oni dali radę

Jestem bardzo zadowolona. W Ośrodku jest fajna atmosfera, człowiek wychodzi spokojny i zrelaksowany, chętnie powraca. Prowadząca psycholog – pani Karolina jest pogodną spokojną i opanowaną kobietą, która potrafi głęboko wejść w problemy drugiego człowieka. Ważne, aby ludzie pokonali stereotypy i zrozumieli, że z pomocy psychologa trzeba korzystać często, bo czasem człowiekowi się wydaje, że sobie poradzi a potem znajduje się w błędnym kole, ucieka do psychotropów i trzeba iść do psychiatry, choć jedno drugiego nie wyklucza. Polecam, aby nie było za późno.

Pseudonim Basia

Jestem bardzo zadowolona z pomocy w Ośrodku, który postawił mnie na nogi. Dzięki udzielonej tu pomocy zostałam wzmocniona fizycznie i psychicznie. Dostałam informacje o możliwościach prawnych, które wykorzystałam w drodze postępowania sądowego. Wsparcie formalne wykorzystałam w życiu. Zostałam podbudowana emocjonalnie. Znalazłam swoją ścieżkę, którą podążam. Polecam Siostrę Dorotę – jest dobrym terapeutą i psychologiem, posiada ogromną wiedzę, którą potrafi w praktyce wykorzystać. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja polecam wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Ania

Jestem bardzo zadowolona z pomocy w Ośrodku; co mnie wzmocniło i dodało wiary w siebie to: WIARA, NADZIEJA, MILOŚĆ. Dzięki Pani Karolinie poczułam się innym człowiekiem. Dziękuję Siostrze, która mnie przyjęła po raz pierwszy, bo nigdy bym nie zgłosiła się po pomoc drugi raz po dwóch latach. Dzięki pani Karolinie i Pani Renacie wierzę w lepsze jutro.

Renata