STOWARZYSZENIE POMOCY KOBIETOM W KRYZYSIE
„ZWIĄZEK MARYJNY”

Jesteśmy po to, aby pomagać

„Szukałam człowieka” gotowego wraz ze mną podarować swoje serce tym, którymi świat gardzi, którzy są bezradni, samotni, skrzywdzeni, albo tylko niezaradni i pokorni…
Wierzę, że pomoc „zanim będzie za późno” może uratować życie, nadzieję, radość…,
a gdy ratuje się jednego człowieka, ratuje się cały świat!

Aby stworzyć jedno miejsce bezpieczne i przyjazne dla potrzebującego, nie trzeba wiele, ale jednocześnie trzeba tak bardzo wiele – CAŁE SERCE!

To poszukiwanie PASJONATÓW gotowych wyjść na przeciw biedzie
z próbą przerwania łańcucha bezradności,
gotowych stawić czoła gąszczowi zagmatwanych przepisów i zmieniających się zasad,
spoza których najważniejszy jest CZŁOWIEK 
zaowocowało powołaniem

Stowarzyszenia pomocy kobietom w kryzysie „Związek Maryjny”

O nas

Od 2005 r jesteśmy stowarzyszeniem ze statusem OPP

Nasza siedziba mieści się w Bardzie przy ul. 1-go Maja 12

Jesteśmy po to, by pomagać ofiarom kryzysów i troszczyć się o godność każdego człowieka.

Kryzys, zgodnie z jego greckim pochodzeniem jak pisze Władysław Kopaliński w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych – oznacza czas przełomu, przesilenie, decydujący zwrot a także okres załamania. Zawsze kiedy człowiek doświadcza kryzysu, czuje się samotny, odmienny, niepełnowartościowy lub nieprzystosowany. I dlatego powinien szukać pomocy u innych ludzi, aby odwrócić spiralę upadku…

I zawsze trzeba mieć nadzieję, bo nadzieja jest podstawą ludzkiej egzystencji.

Pamiętaj zatem, że jest

NADZIEJA , „która zawieść nie może” (Rz 5,5)

Kontakt

Potrzebujesz wsparcia
lub po prostu rozmowy?

Aby służyć pomocą człowiekowi w sytuacjach trudnych i przełomowych Stowarzyszenie podejmuje konkretne działania:

Prowadzi całodobowy Hostel dla ofiar przemocy

Prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja”, który z czasem poszerzył swoją działalność o Punkty Interwencji Kryzysowej w terenie.

Prowadzi Gabinet Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie ASLAN