GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECKA I RODZINY
ASLAN

Formy pomocy psychologicznej zawarte w ofercie Gabinetu „ASLAN”

  1. Terapia Integracji Sensorycznej,
  2. Diagnoza SI,
  3. ReDiagnoza,
  4. Konsultacje dla Rodziców,
  5. Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe, z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej, Ruchu Rozwijającego, Bajko terapii i Biblioterapii,
  6. Grupowe zajęcia w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci w wieku 3-10 lat (udział w zajęciach bierze dziecko i opiekun dorosły),
  7. Wsparcie psychologiczne dla Rodziców,
  8. Systemowa Terapia Rodzin.

Kilka słów o Integracji Sensorycznej.

Mózg człowieka nieustannie odbiera i przetwarza informacje, które docierają doń ze świata zewnętrznego za pośrednictwem zmysłów. Zmysły współdziałają ze sobą, tworząc skomplikowany system zależności. Układ nerwowy odbiera informacje od wszystkich zmysłów, następnie je organizuje i interpretuje tak, by mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu, świadczącym o rozwoju psychospołecznym. Cały ten proces przetwarzania sensorycznego (organizacji i porządkowania informacji) nazywany jest integracją sensoryczną. U większości ludzi proces ten przebiega automatycznie, natomiast u osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego dzieje się inaczej. Dysfunkcje integracji sensorycznej mają negatywny wpływ na rozwój człowieka we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, społecznym i emocjonalnym. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawalne zarówno u dzieci w normie intelektualnej, jak i u tych, które mają trudności w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem i innymi. Dysfunkcje integracji sensorycznej, w zależności od stopnia nasilenia objawów (od lekkiego do znacznego), mają wpływ na proces uczenia się, zachowanie oraz rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Duże znaczenie przy normalizacji deficytów na tle sensorycznym ma wiek dziecka. Wczesne rozpoznanie problemu daje dziecku większe szanse na prawidłowy rozwój oraz uniknięcie wielu trudności w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że terapia integracji sensorycznej ma sens i przynosi rezultaty w każdym wieku, albowiem dostarczając właściwie dobranych bodźców, można stymulować pracę mózgu. I takie jest właśnie w tej metodzie główne założenie terapeutyczne – poprzez ukierunkowane i złożone aktywności ruchowe i sensoryczne wpływać na poprawę organizacji ośrodkowego układu nerwowego, a przez to na funkcjonowanie człowieka w środowisku.

Czas trwania

od 30 do 50 minut

Spotkania

zalecane min. 10 spotkań

Do prowadzenia zajęć korygujących dysfunkcje integracji sensorycznej wymagana jest odpowiednio wyposażona i przystosowana sala (Sala SI) oraz wykwalifikowani terapeuci. Na zajęcia terapeutyczne dzieci wchodzą pojedynczo, a każde dziecko (pacjent) pracuje według indywidualnie przygotowanego planu terapii, dostosowanego do jego konkretnych potrzeb i możliwości. Czas trwania spotkania uzależniony jest od wieku i możliwości dziecka i może trwać od 30 do 50 minut, raz lub dwa razy w tygodniu. Aby praca terapeutyczna mogła być widoczna, wskazane jest regularne i długofalowe oddziaływanie (minimum 10 spotkań).

Rozpoczęcie terapii może nastąpić na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie takiej terapii (pomoc specjalistyczna) oraz na podstawie indywidualnej diagnozy SI. W przypadku niepokojących zachowań u dziecka i braku pewności czy są to dysfunkcje sensoryczne, proponujemy wstępną konsultację ze specjalistą w celu ustalenia, czy są wskazania do diagnozy SI.

Zajęcia (a nie terapia) na Sali SI mogą odbywać się także dla dzieci w ramach wspierania rozwoju tylko na prośbę rodziców i opiekunów, bez orzeczenia.

Opisana powyżej w skrócie Terapia Integracji Sensorycznej odbywa się w Gabinecie ASLAN w Bardzie, ul. 1 Maja 12.

Dysponujemy w pełni wyposażoną Salą SI oraz pokojem dla rodziców (na Konsultacje). Pracę z dziećmi prowadzi psycholog, certyfikowany specjalista i diagnosta integracji sensorycznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu rodzin, Gabinet ASLAN oferuje także Wsparcie Psychologiczne dla Rodziców, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Bajko terapię oraz  Systemową Terapię Rodzin.

Kontakt

Potrzebujesz wsparcia
lub po prostu rozmowy?