Wielkanoc, AD 2023

Alleluja!

Zmartwychwstały Chrystus znów zapewnia, że żyje – a my w Nim!Znów zapewnia, że zwycięża – a my w Nim!

Na czas świąteczny i dni powszednie życzę wewnętrznej mocy pozwalającej we wszystkich okolicznościach rozpoznać i kontemplować obecność Zwycięskiego Chrystusa, która niesie radość i pokój serca.

Z pozdrowieniami wielkanocnymi

– Prezes Stowarzyszenia „Związek Maryjny”