Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie, które odkrywanie wciąż na nowo swej tożsamości, godności i obdarowania chcą uczynić swoja pasją.

W tym roku udało się nam zorganizować trzydniowe spotkanie z warsztatami,
w czasie których pochylać się będziemy nad godnością i tożsamością kobiety. Ich tytuł i „hasło wywoławcze”: „Być kobietą, być kobietą…” Jest to nasz „najmłodszy” sposób troski o godność kobiety i jej promocję.  Spotkanie odbywać się  będzie
w Częstochowie, w Dolinie Miłosierdzia w maju 2021 (07-09.05.2021 kontakt
z Doliną Miłosierdzia w Częstochowie).  Zapraszamy!